MENU

Geluidstesten uitgevoerd op de ClearSky


24-02-2021

In januari 2021 zijn door onafhankelijk ingenieursbureau Peutz b.v. (in hun Laboratorium voor Akoustiek te Mook) 2 typen geluidstesten uitgevoerd op het platdakraam ClearSky. Deze testen vonden plaats als onderdeel van het KOMO produktcertificaat (waarover later meer).

Louter het benoemen van de behaalde (uitstekende) resultaten uit deze testen geeft nog geen inzicht. Daarom volgt hieronder een toelichting op wat e.e.a. nu precies inhoudt.

Onder het KOMO-attest (BRL 0105) zijn er 2 verplichtingen waaraan een fabrikant van daklichten/lichtstraten moet voldoen voor wat betreft geluidswering:

  • bescherming tegen geluid van buiten
  • wering van contactgeluid door neerslag

De bijbehorende testen/metingen zijn volledig vastgegelegd in de normen ISO 10140-2 resp. ISO 10140-5/A1.

Het eerste (luchtgeluidsisolatie) wordt getest door in een wand tussen 2 identieke ruimtes in een opening groot 150x125 cm een ClearSky verticaal te plaatsen. Vervolgens wordt in de ene ruimte in verschillende frequenties geluid verzonden en in de andere ruimte gemeten hoeveel daarvan binnenkomt. Het verschil is de geluidsreductie als gevolg van het geplaatste element in de opening, in dit geval dus de ClearSky.
De gemeten uitkomst: Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB. Wat uitstekend is.

De meting van regengeluid verloopt anders. Hierbij wordt het element nagenoeg horizontaal (onder 5° helling) in een opening in een dak geplaatst. Aan de bovenzijde is een watertank geplaatst met een geperforeerde bodemplaat. Hierdoor wordt een continue stroom van kunstmatige regendruppels gegenereerd. Aan de onderkant van de ClearSky worden de onstane trillingen gemeten.
De gemeten uitkomst: Lia (100-5000 Hz): 55,7 dB(A). Wat uitstekend is.

Zie hier het rapport: geluidstesten ClearSky

Hieronder enkele foto's van tijdens de testen: